كی نیا: آجیل و خشكبار

حریم شخصی کاربران

این سایت توسط شرکت مهندسی فرانگر راهبری می شود. استفاده از این سایت به معنای پذیرش بیانیه و مقررات و شرایط حریم خصوصی است که در ذیل آمده است. اگر شما با این سیاستها موافق نیستید، بلافاصله از سایت خارج شوید.

بیانیه حریم خصوصی

بیانیه حریم خصوصی (اصطلاحا “بیانیه”) به اطلاعات دریافتی از کاربران سایت keinia.com مربوط می شود.
از آنجا که حفظ حریم شخصی شما برای ما مهم است، ما خود را متعهد به رعایت آن دانسته و بنابراین تصمیم گرفته ایم مقررات و رویه های اطلاعاتی خود را برای شما شرح دهیم. کلیه اطلاعات دریافتی از شما مشمول مقررات و اصول تشریح شده در بیانیه می باشند.
هر گونه سؤال یا اظهارنظر در مورد سیاستهای حریم شخصی شرکت باید از طریق صفحه “ارتباط با ما” به سایت ارسال شود.

ما از طرق مختلف در روی سایت اطلاعات جمع آوری می کنیم.
Cookies
آدرس ایمیل

Cookies

Cookies مجموعه اطلاعاتی است که بر روی حافظه سخت رایانه شما ضبط شده و به ما کمک می کنند تا استفاده از این سایت را برای شما ساده تر و بهتر نماییم. استفاده از Cookies به هیچ وجه در زمان استفاده از این سایت با اطلاعات هویت شخصی ترکیب نمی شود.

آدرس ایمیل

شما میتوانید از طریق صفحه “ارتباط با ما” برای ما ایمیل بفرستید. ما می توانیم آدرس ایمیل و هر گونه اطلاعات دیگر شما را حفظ نماییم. این اطلاعات صرفا برای برقراری ارتباط با شما نگهداری می شوند، ولی اگر شما تمایل دارید آدرس ایمیل یا هر گونه اطلاعات ارسالی دیگر شما را حذف نماییم، درخواست خود را از طریق ایمیل برای ما فرستاده و ما به درخواست شما احترام خواهیم گذاشت.

مالکیت اطلاعات

شرکت مهندسی فرانگر کلیه اطلاعات ارسالی شما از طریق سایت را جمع آوری کرده و مالک انحصاری این اطلاعات قلمداد می شود.
ارائه اطلاعات شخصی قابل شناسایی شما، به منزله اعطاء مجوز ضمنی شما به ما برای استفاده از این اطلاعات مطابق با مقررات و اصول این بیانیه می باشد.
سایر اطلاعات ارائه شده به ما از قبیل پیشنهادات در مورد سایت یا محصولات شرکت، یا هر گونه پیشنهادات، ایده ها یا اطلاعات دیگری که شما ارائه می کنید، به ما تعلق داشته و ما میتوانیم آنها را به هر صورتی که بخواهیم و بدون پرداخت هر گونه وجهی استفاده کرده و یا افشاء نماییم.

پیوند ها

این وب سایت ممکن است حاوی پیوند هایی به سایر سایتها باشد. لطفا توجه فرمایید که ما مسئولیتی در قبال رویه های حریم شخصی این سایتها نداریم. ما به شما توصیه می کنیم بهنگام ترک سایت شرکت، بیانیه حریم شخصی تک تک سایتهایی که به آنها وارد می شوید و اطلاعات هویت شخصی خود را در آنها وارد می کنید، مرور نمایید. این بیانیه صرفا مشمول اطلاعاتی می شود که توسط ما از طریق این سایت جمع آوری می شوند.

تغییرات در بیانیه حریم شخصی

ما حق تغییر سیاستهای شرکت در حوزه حریم شخصی را برای خود در هر زمان حفظ نموده و آنها را بر روی سایت اعلام خواهیم نمود. مرور منظم این تغییرات در حوزه مسئولیت شما قرار دارد. چنانچه با تغییرات سیاستهای ما موافق نیستید، می توانید از طریق ایمیل از ما بخواهید اطلاعات ارائه شده قبلی را حذف نماییم و ما نیز به خواسته شما احترام خواهیم گذاشت. تداوم استفاده شما از این سایت پس از اعلام تغییر سیاستها، بمنزله پذیرش تغییرات از سوی شما خواهد بود.
شما از طریق صفحه “ارتباط با ما” یا ارسال ایمیل می توانید به اطلاعات شخصی خود در هر زمان که مایلید دسترسی داشته و آنها را در هر زمان اصلاح یا حذف نمایید.