بایگانی برچسب برای: انجمن پسته ایران

موانع صادرات پسته ایران

زنگ خطر برای صادرات پسته ایران به صدا درآمده است/ مقصر، سیاست‌های غلط است به آب و هوا نسبت ندهیم!