بایگانی برچسب برای: ترکیه

ترکیه بیشترین صادرات خشکبار را به کشورهای اروپایی انجام داد