بایگانی برچسب برای: خشکبار

موانع صادرات پسته ایران

ترکیه بیشترین صادرات خشکبار را به کشورهای اروپایی انجام داد