بایگانی برچسب برای: صادرات ترکیه

صادرات پسته ترکیه به 104 کشور جهان

ترکیه بیشترین صادرات خشکبار را به کشورهای اروپایی انجام داد