بایگانی برچسب برای: میوه خشک صادراتی

ترکیه بیشترین صادرات خشکبار را به کشورهای اروپایی انجام داد