بایگانی برچسب برای: کاهش صادرات پسته

روند کاهشی سهم ایران از بازار پسته دنیا/ نقشه راه علمی تولید و صادرات تدوین شود